งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

" วัคซีน : เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ( Vaccine : Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease ) " งานเริ่มวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564

เข้าร่วมการประชุม
Plenary 1 

Vaccine Preparedness And Management During COVID-19 Crisis in Thailand

09.00 - 10.10 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I TH 

Plenary 1 

Vaccine Preparedness And Management During COVID-19 Crisis in Thailand

09.00 - 10.10 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I TH 

Plenary 2 

Global preparedness on emerging diseases” Epidemic and Vaccine development

10.30 - 12.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I ENG 

 

Luncheon Symposium

12.00 - 13.00 l 31 ส.ค. 2564 

The Palladium Hall ชั้น 10 

Networking event 

VDO all COVID-19 activities under NVI (R&D, Production, Regulatory, networking and policy engagement

13.00 - 14.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I TH 

Plenary 2 

Global preparedness on emerging diseases” Epidemic and Vaccine development

10.30 - 12.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I ENG 

 

Luncheon Symposium

12.00 - 13.00 l 31 ส.ค. 2564 

The Palladium Hall ชั้น 10 

Networking event 

VDO all COVID-19 activities under NVI (R&D, Production, Regulatory, networking and policy engagement

13.00 - 14.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I TH 

กิจกรรม

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน

เชิญชวนบุคคลเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน"

เชิญชวนบุคคลเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่” ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านวัคซีน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral & Poster presentation) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่” ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านวัคซีน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral & Poster presentation) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน (Two way communication) หัวข้อ คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” ครั้งที่ 2

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน (Two way communication) หัวข้อ คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารการประชุม
ตารางการประชุม
สไลต์นำเสนอ
วิดีโอต่างๆจากวิทยากร
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเสร็จ

Hosted by

Premium Sponsors

Standard Sponsors