การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดคลิปไวรัล ครั้งที่ 2 ประเภทของการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท ผู้สนใจ Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2021/02/pr_vdo-clip_speech-contest_vaccon10